PM02 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

ราคาเริ่มต้น
From15,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From15,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

480

จองโปรแกรมทัวร์

มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ เมืองพุกาม ชมวิวพระอาทิตย์ลับของฟ้า ช้อปปิ้งตลาดยองอู เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 20 - 23 / 25 - 28 ตุลาคม 2561
  • วันที่ 01 - 04 / 08 - 11 พฤศจิกายน 2561
  • วันที่ 15 - 18 / 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561
  • วันที่ 07 - 10 / 13 - 16 / 20 - 23 ธ.ค. 2561
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ