SCAN15 ทัวร์ยุโรป SUMMER SCAN 3 Caps
8 วัน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From59,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

713

จองโปรแกรมทัวร์

ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ ล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติ ชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ ล่องเรือสำราญ DFDS จากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่กรุงโคเปนเฮเก้น ชมจัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส อิสระกับการช้อปปิ้งที่ย่านStroget


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ