fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JP05 TAKAYAMA JAPAN ALPS FLOWER
7วัน 4คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From63,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From63,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1086

จองโปรแกรมทัวร์

นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ถนนซันมาจิซูชิ-แช่น้ำแร่ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ ปราสาทอูเอดะ เมืองออนเซนคุสัทซึพิธีกวนน้ำแร่ยูโมมิ-ชมยูบาทาเกะ-ถนนไซโนะคาวาระ-
ทากาซากิเจ้าแม่กวนอิม กิจกรรมวาดตุ๊กตาดารุมะ อาชิคางะ ฟลาวเว่อร์ปาร์ค (ชมความงามของดอกวีสทีเรีย)สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชินจูกุ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 15 -21 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ