fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JP10 TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต์ สำราญใจ
5วัน 3คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From53,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From53,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1230

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ คินุกาวะ ออนเซ็น อิบาระกิ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ Ami Premium Outlets โอไดบะตี้ อควาซิตี้ โตเกียว วัดอาซากุสะชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระสวนอุเอโนะ ศาลเจ้าเนซุ อิออน มอลล์ โตเกียว


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
  • วันที่ 14 - 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ