fbpx

TUR10 ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA
9 วัน 6 คืน BY TK

ราคาเริ่มต้น
From36,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From36,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

759

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอังการ่า แวะถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม เมืองคัปปาโดเกีย อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ ชมระบำหน้าท้อง แวะชมคาราวานสไรน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส บ้านของพระแม่มารี วิหารอะโครโปลิส ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ตลาดสไปซ์ ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย จัตุรัสทักซิม


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 03 - 11 / 05 - 13 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 02 - 10 / 05 - 13 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ