USA04 ทัวร์อเมริกา-แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต
10 วัน 6 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From99,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From99,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

262

จองโปรแกรมทัวร์

มหานครนิวยอร์ก เซ็นทรัลปาร์ค ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ขึ้นชมทิวทัศนืของมหานครนิวยอร์กบนตึกวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ อิสระเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ อิสระช้อปปิ้งที่เอ้าท์เล็ทเมืองวู๊ดบูรี กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ถ่ายรูปคู่ทำเนียบขาวสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี นำทา่นชมอาณาจักรช็อคโกแลตเฮอร์ชีส์ น้ำตกยักษ์ไนแอการ่า ข้ามพรมแดนสู่แคนาดา ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า เมืองโตรอนโต ขึ้นหอคอยซีเอ็น ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต ถ่ายรูปคู่อาคารรัฐสภา


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 19 - 27 กันยายน 2561
  • วันที่ 01 - 09 / 22 - 30 พฤศจิกายน 2561
  • วันที่ 01 - 09 / 21 - 29 ธันวาคม 2561
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ