fbpx

USA10 ทัวร์แคนาดา CANADA FALL COLOR TOUR
10 DAYS 7 NIGHTS BY CX

ราคาเริ่มต้น
From159,000 บาท
ราคาเริ่มต้น
From159,000 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1138

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองแวนคูเวอร์ สแตนลี่ปาร์ค เมืองวิคตอเรีย ชมสวนบุชชาร์ต เมืองคัลการี เลคหลุยส์ แคนาเดียน ร็อคกี้ ตะลุยธารน้ำแข็ง เมืองแบมฟ์ ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ บินภายในสู่เมืองโตรอนโต้ น้ำตกไนแองการ่า เที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ หอคอยซีเอ็น


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 02 - 11 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 30 พฤษภาคม - 08 มิถุนายน 2563
  • วันที่ 04 - 13 กรกฎาคม 2563
  • วันที่ 08 - 17 สิงหาคม 2563
  • วันที่ 12 - 21 กันยายน 2563
  • วันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ