VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

558

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา อิ่มอร่อยกับชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน นั่งรถรางขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
 • วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 ส.ค. 2562
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
 • วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 กันยายน 2562
 • วันที่ 18 - 22 / 25 - 29 กันยายน 2562
 • วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 พ.ย. 2562
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 18 - 22 / 25 - 29 ธันวาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ