VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From12,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

948

จองโปรแกรมทัวร์

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น ชมไข่มุก ฟาร์มผึ้งและไร่พริกไท ชิมลูกซิมไวน์ หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 30 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562
  • วันที่ 13 - 15 / 20 - 22 / 27 - 29 ก.ย. 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ