fbpx

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-18 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน BY BR

ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1165

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น มิลาน ซุก ลูเซิร์น เขาริกิ อินเทอร์ลาเคน เขาชิลธอร์น เบิร์น เจนีวา โลซานวัน มองเทรอซ์ แทซ เซอร์แมท มิลาน

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 09 - 15 เมษายน 2563
  • วันที่ 23 – 29 เมษายน 2563
  • วันที่ 07 – 13 / 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
  • วันที่ 04 - 10 / 23 - 29 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ