ทัวร์ดูไบ

DXB01 ทัวร์ดูไบ DUBAI GRAND MOSQUE
5 วัน 3 คืน BY EK

From27,888 บาท

วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

มอลลออฟเอมิเรทส์ กรุงอาบูดาบี แวะถ่ายรูปกับสวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ ชมมัสยิดหลวง ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม ขึ้นรถไฟโมโนเรลสู่โครงการเดอะปาล์มโปรเจ็ค (more…)

DXB02 ทัวร์ดูไบ OHO DUBAI
5 วัน 3 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 20 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 16 / 14 – 18 เมษายน 2562

ขึ้นชมวิวบนตึกเบิร์จคาลิฟา ชายหาดจูไมร่า ถ่ายรูปคู่กับโรงแรมเจ็ดดาว เดินตลาดเวนิสแห่งดูไบเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม (more…)

DXB03 ทัวร์ดูไบ OHO DUBAI
5 วัน 3 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2562

ขึ้นชมวิวบนตึกเบิร์จคาลิฟา ชายหาดจูไมร่า ถ่ายรูปคู่กับโรงแรมเจ็ดดาว เดินตลาดเวนิสแห่งดูไบเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม (more…)