ทัวร์ดูไบ

DXB01 ทัวร์ดูไบ DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW
5 DAYS 3 NIGHTS BY EK

From34,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 ธันวาคม 2561

ห้างสรรพสินค้า Mall of the Emirates กรุงอาบูดาบี ชมสุเหร่าหลวงที่งดงามที่สุดของ UAE สวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ ถ่ายรูปคู่กับดูไบเฟรม (more…)

DXB02 ทัวร์ดูไบ DUBAI BURJ KHALIFA
4 DAYS 3 NIGHTS BY EK

From25,900 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2561

กรุงอาบูดาบี แวะถ่ายรูปที่เฟอร์รารี่เวิลด์ นำท่านชมสุเหร่าหลวง ขึ้นรถไฟโมโนเรลสู่โครงการเดอะปาล์มโปรเจ็ค แวะถ่ายรูปด้านนอกคู่กับโรงแรมหรู 7 ดาว (more…)

DXB03 ทัวร์ดูไบ OHO DUBAI
5 วัน 3 คืน BY TG/EK

From57,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

เมืองอาบูดาบี้ แวะถ่ายรูปที่สวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ ชมสุเหร่าที่งดงามที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รับประทานอาหารภายในโรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ (more…)