fbpx

Category

ทัวร์ตะวันออกกลาง
Nile River

ทัวร์อียิปต์ EY01 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2562

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

TUR08 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From41,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
essaouria morocco

ทัวร์โมร็อคโค MRC01 MEMORY MOROCCO
9 DAYS 7 NIGHTS BY EY

From59,900 บาท

วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

อาบูดาบี โมรอคโค เมืองคาซาบลังก้า สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เชฟชาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส ประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ

TUR09 ทัวร์ตุรกี LUXURY WINTER TURKEY (บินภายใน 2 ขา)
8 วัน 6 คืน BY TK

From44,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองไคเซอร์รี่ สกีรีสอร์ท เมืองอูซิซาร์ ชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ หุบเขาเดฟเรนท์ หมู่บ้านนกพิราบ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมือง
atlantis Dubai

ทัวร์ดูไบ DXB01 LET’S STAY IN DUBAI
5 วัน 3 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เยือนเมืองอาบูดาบี สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกลางของทะเลทราย นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย ถ่ายรูปกับเฟอร์รารี่เวิลด์ ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

TUR10 ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TROY (บินภายใน 1 ขา)
9 วัน 7 คืน BY TK

From45,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองชานัคคาเล่ ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
gudauri

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From33,333 บาท

วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA
5 วัน 3 คืน BY QR

From34,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

เมืองทบิลิซึ เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ

ทัวร์อิหร่าน IRN01 IRAN GRAND TRIP
11 วัน 9 คืน BY W5

From78,800 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ เมืองซีราซ มัสยิดสีชมพู พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส เมืองอิศฟาฮาน โบสถ์แว้งค์ มัสยิดอิหม่าม
1 2 3