fbpx

Category

ทัวร์ตะวันออกกลาง

TUR06 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From30,900 บาท

วันที่ 16 – 25 / 22 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 10 / 02 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 14 / 09 – 18 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA
5 วัน 3 คืน BY QR

From34,900 บาท

วันที่ 16 – 20 / 24 – 28 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 08 / 13 – 17 / 15 – 19 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

เมืองทบิลิซึ เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
Petra Jordan

ทัวร์จอร์แดน AMM01 DILIGHT JORDAN
7 วัน 4 คืน BY EY

From59,900 บาท

วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562

เมืองเพตรา ชมลิตเติ้ลเพตรา ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ โรงละครโรมัน ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลเดดซี ลงเล่นน้ำในทะเลเดดซี นครเจอราช
Petra

ทัวร์จอร์แดน AMM02 JORDAN IN DREAM
7 วัน 4 คืน BY RJ

From63,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

กรุงอัมมาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ เมืองมาดาขาเมืองแห่งโมเสด นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัม เมืองอคาบาล่องเรือกระจก

TUR12 ทัวร์ตุรกี EXECUTIVE TRIP TURKEY VIP (บินภายใน 2 ขา)
10 วัน 7 คืน BY TK

From69,900 บาท

วันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณอุซหิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน นครใต้ดินเคย์มาคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอโรเม่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

ทัวร์อิหร่าน IRN01 THE GREAT OF PERSIA
7 วัน 4 คืน BY W5

From42,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงเตหะราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวังโกเลสตาน พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย หอคอยมิลาดทาวเวอร์ เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู
Jordan Wadirum

ทัวร์จอร์แดน AMM03 MARHABA JORDAN
6 วัน 3 คืน BY RJ

From65,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงอัมมาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ เมืองมาดาบาเมืองแห่งโมเสด ทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตรา เมืองมรดกโลก มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
Nile River

ทัวร์อียิปต์ EY02 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

TUR10 ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 6 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 05 -12 / 07 – 14 / 12 – 19 ต.ค. 2562
วันที่ 13 – 20 / 17 – 24 ตุลาคม 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาซาร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์
essaouria morocco

ทัวร์โมร็อคโค MRC01 MEMORY MOROCCO
9 DAYS 7 NIGHTS BY EY

From57,900 บาท

วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

อาบูดาบี โมรอคโค เมืองคาซาบลังก้า สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เชฟชาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส ประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ
1 2 3