fbpx

Category

ทัวร์ตะวันออกกลาง

GEO10 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
8 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 08 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 12 เมษายน 2563

เมืองทบิลิซึ นครถ้ำวาร์ดเซีย ป้อมราบาติ เมืองบอร์โจมี สวนบอร์โจมี ถ้ำโพรมิธีอุส เมืองบาทูมิ ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

ทัวร์โมร็อคโค MRC02 AMAZING MOROCCO
10 วัน 7 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 22 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2563

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองแมกเนส ประตูบับมันซู เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟซาอูน เมืองเฟซ สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From32,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 25 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563
วันที่ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน
Petra Jordan

ทัวร์จอร์แดน-อิสราเอล AMM07 JORDAN-ISRAEL จอร์แดน-อิสราเอล
9 วัน 6 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 21 – 29 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2563
วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2563

เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ ขึ้นชมภูเขาเนโบ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส เมืองเพตรา ชมมหานครศิลาทรายสีชมพู มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
turkey cappadocia

TUR10 ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA
9 วัน 6 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 03 – 11 / 05 – 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 10 / 05 – 13 มิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า แวะถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม เมืองคัปปาโดเกีย อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์

ทัวร์อียิปต์ EY01 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From68,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2563

ปิระมิด เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ชมห้องมัมมี่กษัตริย์ ป้อมปราการเก่าแก่ซิทาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

ทัวร์จอร์แดน AMM03 JORDAN IN DREAM (Sun city camp)
7 วัน 4 คืน BY RJ

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

นครเจอราช ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน วิหารเทพซีอุส ถนนคาร์โด ทะเลทรายวาดิรัม พักเต้นท์โดมกลางทะเลทราย เมืองอคาบา ลงเรือท้องกระจก

TUR09 ทัวร์ตุรกี TULIP FLOWERS IN TURKEY
9 วัน 7 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 14 – 22 เมษายน 2563

เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองแห่งทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส เข้าชมบ้านของพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย
Petra

ทัวร์จอร์แดน AMM05 JORDAN IN DREAM
7 วัน 4 คืน BY RJ

From68,900 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2563

เมาท์เนโบ อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถกระบะตะลุยทะเลทราย เมืองอคาบา

ทัวร์จอร์แดน AMM04 JORDAN IN DREAM (Aicha Tent)
7 วัน 4 คืน BY RJ

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

นครเจอราช ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน วิหารเทพซีอุส ถนนคาร์โด เมืองอัมมาน ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน วิหารเฮอร์คิวลิส
1 2 3 4