fbpx

Category

ทัวร์ตะวันออกกลาง

GEO08 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 14 – 23 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2563

บากู เมืองเก่า โกบัสตาน ภูเขาโคลน ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด ภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ เมืองเชคี

TUR04 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 22 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563

กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 08 / 18 – 25 / 24 – 31 มี.ค. 2563

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย

GEO09 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
8 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 09 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ นครถ้ำวาร์ดเซีย ป้อมราบาติ เมืองบอร์โจมี สวนบอร์โจมี ถ้ำโพรมิธีอุส เมืองบาทูมิ ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ
cappadocia

TUR06 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ทานไอศกรีมตุรกีต้นตำรับ หุบเขานกพิราบ ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From34,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 12 – 21 / 17 – 26 ก.พ. 2563
วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 04 – 13 / 07 – 16 / 11 – 20 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน
Petra Jordan

ทัวร์จอร์แดน-อิสราเอล AMM06 JORDAN-ISRAEL จอร์แดน-อิสราเอล
9 วัน 6 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 04 – 12 / 11 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 21 – 29 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ ขึ้นชมภูเขาเนโบ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส เมืองเพตรา ชมมหานครศิลาทรายสีชมพู มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
Dubai Palm Project

ทัวร์ดูไบ DXB02 OHO DUBAI
5 วัน 3 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

ชมวิวบนตึกเบิร์จคาลิฟา ชายหาดจูไมร่า เวนิสแห่งดูไบ ขึ้นรถไฟโมโนเรลสู่โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ ตะลุยทัวร์ทะเลทราย

ทัวร์อียิปต์ EY01 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From67,900 บาท

วันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 11 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2563

ปิระมิด เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ชมห้องมัมมี่กษัตริย์ ป้อมปราการเก่าแก่ซิทาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

ทัวร์จอร์แดน AMM04 JORDAN IN DREAM (Sun city camp)
7 วัน 4 คืน BY RJ

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563

นครเจอราช ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน วิหารเทพซีอุส ถนนคาร์โด ทะเลทรายวาดิรัม พักเต้นท์โดมกลางทะเลทราย เมืองอคาบา ลงเรือท้องกระจก
1 2 3