ทัวร์รัสเซีย

RUS01 ทัวร์รัสเซีย Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน BY TG

From66,988 บาท

วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2562
วันที่ 09 – 15 / 20 – 26 / 25 – 31 มี.ค. 2562

มอสโคว์ พระรราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ เมืองมูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน (more…)

RUS02 ทัวร์รัสเซีย Frozen Moskva River Cruise and Russia’s Rocket (รัสเซีย-มอสโคว์-ซาร์กอส)
5 วัน 3 คืน BY TG

From39,900 บาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562

มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จตุรัสแดง เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งถนนอารบัต ซาร์กอส ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET (more…)

RUS03 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING (Murmansk-Eco Home)
9 DAYS BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562

กรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน สวนสาธาราณะ Zaryadye Park สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ (more…)

RUS04 ทัวร์รัสเซีย FANTASTIC LAKE BAIKAL
7 วัน 6 คืน BY S7

From89,000 บาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562

เมืองอิรคุตสก์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ไบคาล ลิสทวานกา ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล เที่ยวชมเมือง (more…)

RUS05 ทัวร์รัสเซีย Soviet and The Galaxy (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 13 – 19 เม.ย. 2562
วันที่ 05 – 11 / 12 – 18 / 19 – 25 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เมืองปีเตอร์ออฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น (more…)

RUS06 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 12 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

RUS07 ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน BY EK

From32,900 บาท

วันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
วันที่ 07 – 12 / 21 – 26 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เที่ยวเมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ชมพระราชวังเครมลิน(Grand Kremlin Palace) เข้าชมห้างสรรพสินค้ากุม (more…)

RUS08 ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From53,900 บาท

วันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2562
วันที่ 04 – 11 / 11 – 18 / 18 – 25 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562

มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง (more…)

RUS09 ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
วันที่ 15 – 23 / 20 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน (more…)

RUS10 ทัวร์รัสเซีย LOVELY SIBERIA FROZEN ICE @ BAIKAL LAKE
6 วัน 5 คืน BY S7

From59,900 บาท

วันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 – 19 มีนาคม 2562

เมืองเอียร์คุตสก์ อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ ชมอนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม เมืองลิซต์วียันก้า (more…)

RUS11 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA IN MY HEART
7 วัน 5 คืน BY SU

From69,900 บาท

วันที่ 12 – 18 / 13 – 19 เมษายน 2562

มอสโก พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เนินเขาสแปร์โร่ ชมละครสัตว์ (more…)