ทัวร์รัสเซีย

RUS01 ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 21 – 28 กรกฎาคม 2562

มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง (more…)

RUS02 ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 10 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562

เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน (more…)

RUS03 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (SUMMER)
7 วัน 5 คืน BY SU

From62,900 บาท

วันที่ 08 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 17 กันยายน 2562

มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง ชมด้านนอกวิหารเซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ ห้างสรรพสินค้ากุม (more…)

RUS04 ทัวร์รัสเซีย BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 20 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

RUS05 ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน BY EK

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ เดินเล่นย่านถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โอลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์ (more…)

RUS06 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์…RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 10 / 19 – 26 กันยายน 2562

กรุงมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน เดินเล่นถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรวฮิลล์ พระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง (more…)

RUS07 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์…RUSSIA FLOWER FESTIVAL เทศกาลดอกไม้
7 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 10 กันยายน 2562

กรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โร่วฮิลล์ ตลาดอิสไมโลโว่ ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ รับประทานอาหารสุดหรูพร้อมชมวิวเมืองมอสโคว์แบบพาโนราม่า (more…)

RUS08 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (AUTUMN)
7 วัน 5 คืน BY SU

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 23 / 22 – 28 ตุลาคม 2562

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์ ชมการแสดงละครสัตว์ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ (more…)

russia night

RUS09 ทัวร์รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 12 – 19 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (more…)

RUS10 ทัวร์รัสเซีย WE ARE IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 21 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 18 – 26 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

kremlin palace

RUS11 ทัวร์รัสเซีย MOSCOW-MURMANSK-ST.PETERSBURG
9 วัน 7 คืน BY TG

From109,000 บาท

วันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอราบัต ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (more…)

Russia Moscow River

RUS12 ทัวร์รัสเซีย MOSCOW-MURMANSK-ST.PETERSBURG
9 วัน 7 คืน BY TG

From113,000 บาท

วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอราบัต ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (more…)

BAIKAL LAKE

RUS13 ทัวร์รัสเซีย BAIKAL LAKE
6 วัน 5 คืน BY S7

From69,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองเอียร์คุตสก์ ชมอนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ สุนัขลากเลื่อน นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องบนพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบ (more…)