ทัวร์รัสเซีย

RUS01 ROMANTIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 6 คืน BY TG

From100,000 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561

เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้และโบสถ์อัสสัมชัญ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมความงดงามของสถานีรถไฟใต้ดิน ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา (more…)

RUS02 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 03 – 09 / 14 – 20 พฤศจิกายน 2561
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

RUS03 รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,888 บาท

วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (more…)

RUS04 ทัวร์รัสเซีย Hydrofoils and Sapsan Train รัสเซีย (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2561

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่วฮิลล์ นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ไอแชค พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด (more…)

RUS05 ทัวร์รัสเซีย THE IRON CURTAIN ดินแดนหลังม่านเหล็ก (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY QR

From52,900 บาท

วันที่ 07 – 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2561

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (more…)

RUS06 RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 12 – 18 / 15 – 21 / 19 – 24 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ เมืองมูร์มันสค์ ขับรถสโนโมบิล นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ(โอกาสจะเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่บ้านซามิ (more…)

RUS07 ทัวร์รัสเซีย Soviet and The Galaxy (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2561
14 – 20 / 24 – 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08 – 14 ธันวาคม 2561

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เมืองปีเตอร์ออฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น (more…)

RUS08 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING (Murmansk-Eco Home)
9 DAYS BY TG

From115,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 06 มกราคม 2562

กรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ ซื้อของที่ระลึกที่ถนนอราบัต (more…)

RUS09 ทัวร์รัสเซีย SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส)
6 วัน 3 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 22 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 05 – 10 / 14 – 19 / 15 – 20 ก.พ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง (more…)