ทัวร์รัสเซีย

RUS01 ทัวร์รัสเซีย THE IRON CURTAIN ดินแดนหลังม่านเหล็ก (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY QR

From52,900 บาท

วันที่ 07 – 14 พฤศจิกายน 2561

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (more…)

RUS01 รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 04 – 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (more…)

RUS02 RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน BY TG

From85,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 06 มกราคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ เมืองมูร์มันสค์ ขับรถสโนโมบิล นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ(โอกาสจะเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่บ้านซามิ (more…)

RUS03 ทัวร์รัสเซีย Siberian Husky, Reindeer and Aurora Hunting รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,988 บาท

วันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 12 – 18 / 15 – 21 / 22 – 28 ธ.ค. 2561

มอสโคว์ พระรราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ เมืองมูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน (more…)

RUS04 HELLO RUSSIA แสงเหนือ (Moscow-Murmansk)
7 วัน 5 คืน BY TG

From74,900 บาท

วันที่ 08 – 14 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

มอสโก เนินเขาสแปร์โร่ว ประตูชัย เนินเขาพอคลอนนาย่า มูร์มันสก์ หมู่บ้านซามิ ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ อนุสรณ์สถานอัลโยชา ตามล่าหาแสงเหนือ (more…)

RUS05 ทัวร์รัสเซีย Soviet and The Galaxy (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 14 ธันวาคม 2561
วันที่ 16 – 22 / 23 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 26 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เมืองปีเตอร์ออฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น (more…)

RUS06 ทัวร์รัสเซีย Frozen Moskva River Cruise and Russia’s Rocket (รัสเซีย-มอสโคว์-ซาร์กอส)
5 วัน 3 คืน BY TG

From38,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 19 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562

มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จตุรัสแดง เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งถนนอารบัต ซาร์กอส ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET (more…)

RUS07 ทัวร์รัสเซีย SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส)
6 วัน 3 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 22 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 05 – 10 / 14 – 19 / 15 – 20 ก.พ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง (more…)

RUS08 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 16 – 22 / 23 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 26 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

RUS09 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING (Murmansk-Eco Home)
9 DAYS BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562

กรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน สวนสาธาราณะ Zaryadye Park สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ (more…)