ทัวร์รัสเซีย

RUS01 ทัวร์รัสเซีย ROMANTIC RUSSIA
8 DAYS BY TG

From106,000 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562

เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ (more…)

RUS02 ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อน (more…)

RUS03 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA IN MY HEART
7 วัน 5 คืน BY SU

From69,900 บาท

วันที่ 12 – 18 / 13 – 19 เมษายน 2562

มอสโก พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เนินเขาสแปร์โร่ ชมละครสัตว์ (more…)

RUS04 ทัวร์รัสเซีย Russia – Moscow – ST.Petersburg
8 วัน 5 คืน BY TG

From71,900 บาท

วันที่ 08 – 14 เมษายน 2562

บินตรงสู่มอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน(Kremlin) ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย เพลิดเพลินกับการชมละครสัตว์ เซอร์คัส(Russian Circus) (more…)

RUS05 ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
6 วัน 3 คืน BY EK

From33,900 บาท

วันที่ 24 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 07 – 12 / 15 – 20 / 22 – 27 พ.ค. 2562

เที่ยวเมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ชมพระราชวังเครมลิน(Grand Kremlin Palace) เข้าชมห้างสรรพสินค้ากุม (more…)

RUS06 BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
6 วัน 4 คืน BY TG

From61,900 บาท

วันที่ 04 – 09 / 06 – 10 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 16 เมษายน 2562 (เต็ม)
วันที่ 02 – 07 พฤษภาคม 2562

เที่ยวกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์บาซิลและจัตุรัสแดง (more…)

RUS07 ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 10 / 07 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง (more…)

RUS08 ทัวร์รัสเซีย SPACE MUSEUM AND DINNER CRUISE [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]
7 วัน 5 คืน BY EK

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 24 เมษายน 2562

กรุงมอสโคว์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ดบสถ์อัสสัมชัญ ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ การแสดงละครสัตว์ (more…)

RUS09 ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 20 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน (more…)

RUS10 ทัวร์รัสเซีย Soviet and The Galaxy (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 05 – 11 มิถุนายน 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ เมืองปีเตอร์ออฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น (more…)