ทัวร์อียิปต์

EY01 ทัวร์อียิปต์ – จอร์แดน
8 วัน 5 คืน BY MS

From59,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

ชมปีระมิดแห่งเมืองกีซ่า สฟิงซ์ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม เมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า เมืองอเล็กซานเดรีย ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (more…)

EY02 ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT
8 วัน 5 คืน BY MS

From65,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561

ชมวิหารลัคซอร์ มหาวิหารคาร์นัค อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน หุบผากษัตริย์ วิหารเดลบาฮารี วิหารคอมออมโบ เมืองเอ็ดฟู (more…)

EY03 ทัวร์อียิปต์ GREAT OF EGYPT
6 วัน 3 คืน BY MS

From37,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 – 13 / 15 – 20 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2561
วันที่ 27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561

กรุงไคโร เมืองกีซ่า ชมมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า ชมสฟิงซ์ ชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส และโรงงานผลิตหัวน้ำหอม เมืองอเล็กซานเดรีย ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (more…)

EY04 ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 05 มกราคม 2562

เมืองอัสวาน วิหารฟิเลย์ ลงเรือเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน เมืองอาบูซิมเบล มหาวิหารรามเลสที่2 วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (more…)