fbpx

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ AMM03 HIGHLIGHT JORDAN & EGYPT BUBBLE TENT
8 วัน 5 คืน BY EY

From73,900 บาท

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562

เมืองเพตรา ทะเลเดดซี ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน โรงละครโรมัน บินสู่เมืองไคโร ล่องเรือทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวยามค่ำคืนของแม่น้ำไนล์ (more…)

Nile River

ทัวร์อียิปต์ EY01 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2562

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (more…)