ทัวร์อียิปต์

Nile River

EY01 ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (more…)

EY02 ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT
10 วัน 7 คืน BY MS

From79,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองไคโร ชมมหาปีระมิด เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได เมืองอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (more…)