ทัวร์อียิปต์

EY01 ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT
8 วัน 5 คืน BY MS

From65,900 บาท

วันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562

กรุงไคโร ชมปิระมิด ขี่อูฐชมบรรยากาศโดยรอบ เมืองเมมฟิส เมืองซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (more…)

EY02 ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT
10 วัน 7 คืน BY MS

From73,900 บาท

วันที่ 11 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562

มหาปิระมิด ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ป้อมปราการเก่าแก่ ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (more…)