fbpx

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ EY01 อียิปต์…มนต์รักคลีโอพัตรา
6 วัน 3 คืน BY KU

From29,988 บาท

วันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงไคโร เมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า เมืองอเล็กซานเดรีย ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์ ป้อมปราการซิทาเดล (more…)

Nile River

ทัวร์อียิปต์ EY02 PLEASURE EGYPT CRUISE
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมปีระมิด เมืองเมมฟิส ขี่อูฐชมวิวโดยรอบ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ เข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมซิทาเดลป้อมปราการเก่าแก่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (more…)