ทัวร์อียิปต์

EY01 ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT
8 วัน 5 คืน BY MS

From69,900 บาท

วันที่ 13 – 20 เมษายน 2562

กรุงไคโร ชมปิระมิด ขี่อูฐชมบรรยากาศโดยรอบ เมืองเมมฟิส เมืองซัคคาร่า ชมปิระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (more…)