Category

ทัวร์จีน

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียร์สวรรค์
4 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 14 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 11 / 19 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู เลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนซอยกว้างซอยแคบ เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียร์ ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก

CHI04 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 18 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือโบราณถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก นำท่านเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI20 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From19,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 23 / 25 – 30 ตุลาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า)
พระราชวังกู้กง

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D
Xian

CHI27 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 07 / 22 – 26 ตุลาคม 2562

สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน
Dazu

CHI25 ทัวร์จีน ต้าจู๋…ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,999 บาท

วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ บ้านโบราณกลางหุบเขา ชมระเบียงกระจกขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าสู่ถ้ำฝูหยง เมืองฉงชิ่ง
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

CHI13 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From22,999 บาท

วันที่ 03 – 08 / 17 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 15 – 20 / 21 – 26 ตุลาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
chongqing

CHI22 ทัวร์จีน ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,999 บาท

วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 25 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง
ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

CHI16 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From13,988 บาท

วันที่ 01 – 04 / 10 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
Guilin

CHI21 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน…นาขั้นบันไดหลงจี๋ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From18,999 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ ล่องเรือแพไม้ไผ่
1 2 3