Category

ทัวร์จีน

CHI24 ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From20,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 21 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย เมืองต้าจู๋

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY WE

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน เดินชมระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ ด่านซือหม่าไถ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก

CHI25 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 24 – 28 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เมืองอู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ชมโชว์อิมเพรสชั่นอู่หลง

CHI02 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 15 – 18 / 25 – 28 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

CHI17 ทัวร์จีน ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
4 วัน 3 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562

เมืองซีอาน โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองซีอาน

CHI26 ทัวร์จีน RELAX TIME IN CHONGQING CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From30,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 10 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี

CHI04 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ถนนซีปู้เจีย

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 17 / 16 – 21 / 26 – 31 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 / 16 – 21 ส.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

CHI28 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒนธรรมจีนใต้
5 วัน 4 คืน BY HU

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 ก.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 24 – 28 / 26 – 30 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว
1 2 3