Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสมนต์เสน่ห์แดนอาทิตย์อุทัย เจาะลึกโปรแกรม เที่ยวญี่ปุ่น หลากหลายเส้นทาง อาทิเช่น เกียวโต โอซาก้า นิกโก้ นาโงย่า ทตโตะริ คิวชู ซัปโปโร ฮอกไกโด  ชมบรรยากาศทุ่งดอกไม้พร้อมสนุกกับกิจกรรมตามฤดูกาล เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ พร้อมสรรให้ท่านเลือกท่องเที่ยวได้ตลอดปี

 

สนใจโปรแกรมทัวร์ช่วงวันเดินทางอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 03 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 30,900 - 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 - 24 / 21 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 / 10 - 14 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระโตเกียวเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 04 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 32,900 - 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หน้าผาโทจินโบ หมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO NAEBA AUTUMN 6 DAYS 4 NIGHTS  

JP-PRO 06 : ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO NAEBA AUTUMN 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 - 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 / 24 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 22 / 19- 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)
  วันที่ 31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560

เที่ยวเมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชคุ ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคง่อน อิสระเต็มวันที่โตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมสวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HITACHI RED KOCHIA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 06 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HITACHI RED KOCHIA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 31,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 ตุลาคม 2560  

สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย วัดอาซากุซะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP020 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 42,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมสวนฮิตาลิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP021 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 - 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมสวนฮิตาลิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI WORLD HERITAGE (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP022 : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI WORLD HERITAGE (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 54,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 / 18 - 23 ตุลาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ ชมทุ่งโคเคีย โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP023 : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 / 18 - 23 ตุลาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมแล้ว) ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ ชมทุ่งโคเคีย โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (OSAKA-TOKYO) 6 DAYS 4 NIGNTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP025 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (OSAKA-TOKYO) 6 DAYS 4 NIGNTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระช้อปปปิ้งโตเกียวเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (FRUITS PICKING) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP026 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS (FRUITS PICKING)

ราคาทัวร์ : 68,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 ตุลาคม 2560

นั้งรถไฟสายธรรมชาติ ชมความงามของธรรมชาติตามฤดูกาล สักการะหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทมัตสึโมโต้ เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น WOW PANORAMA (FRUITS PICKING) 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP027 : ทัวร์ญี่ปุ่น WOW PANORAMA (FRUITS PICKING) 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 ตุลาคม 2560

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ” นั้งรถไฟสายธรรมชาติ ชมความสวยงามธรรมชาติตามฤดูกาล ชมความยิ่งใหญ่ปราสาทมัตสึโมโต้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อิสระเต็มวันที่โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP029 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 87,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2558

อาโอะโมะริ พิพิธภัณฑ์เนะปุตะ ปราสาทฮิโระซาคิ เก็บแอปเปิ้ล นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดศาลาทอง ล่องเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ เซ็นได ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า วัดเอนสึอิน ชมโคเคียและดอกคอสมอส อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาบน้ำแร่ 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP030 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560

เที่ยวฮอกไกโด สุดโรแมนติกที่คลองโอตาระ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN BEST 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP031 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN BEST 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 ธันวาคม 2560 

นั่งรถไฟสายโรแมนติก โทร๊อกโกะ เทรน ชมความสวยงามของอาราชิยาม่าสนุกกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล สัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้นอาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP032 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต เป็นประสบการณ์ประทับใจชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP033 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 47,900 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 08 / 06 - 11 / 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 22 / 24 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] วันอิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN B PLUS USJ 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP034 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN B PLUS USJ 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 55,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 15 / 16 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ นั้งรถไฟชินคันเซน ล่องทะเลสาบอาชิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) อิสระช้อปปิ้งที่โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO & SENDAI AUTUMN 6 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP036 : ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO & SENDAI AUTUMN 6 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 52,900 - 54,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยามหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560

เที่ยวเมืองนิกโก้ศาลเจ้าโทโชกุ ชมความงามของน้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซนจิ หมู่บ้านโออูจิจูคุ ปราสาทซึรุงะ-ทะเลสาบโกะชิคินุมะ ขึ้นชมยอดเขาซาโอ้ เมืองมัตสึชิม่า ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG HOKKAIDO ROMANTIC 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP040 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG HOKKAIDO ROMANTIC 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560

ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะ เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิและมิตซุย เอ้าท์เลต พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน พิเศษ บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว ปิ้งย่าง พร้อมซ้อฟต์ดริ้งไม่อั้น

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP045 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 55,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 08 / 10 - 15 ตุลาคมา 2560
  วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560

เที่ยวไฮไลท์ ฮอกไกโด สัมผัสความเย็นที่ไอซ์พาวิลเลี่ยน นั่งกระเช้าห้อยขาคุโรดาเคะ น้ำตกริวเซ-กิงกะ ซับโปโร โอตารุ อิสระช้อปปิ้งย่านลกแห่งช็อคโกแล็ต "รอยซ์เวิล์ด" โดราเอมอน สกายพาร์ค


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก และราคาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง